STREFA WIEDZY

REJESTRACJA CZASU PRACY OPROGRAMOWANIE


Czas to pieniądz – w szczególności nadgodziny

Oprogramowanie z pełną funkcjonalnością rejestracji i rozliczania czasu pracy MATRIX Professional Time, funkcjonuje od wielu lat na rynkach europejskich. Rozwiązanie jest  bardzo elastyczne, a zarazem intuicyjne, jego funkcjonalność uwzględnia najbardziej specyficzne sposoby rozliczania czasu pracy, z jakimi producent oprogramowania zetknął się na przestrzeni ostatnich 40 lat.

Matrix Professinal Time może rzeczywiście pomóc w efektywnym, pod względem logistyki i kosztów, zarządzaniu czasem na poziomie zarówno kierowników zmianowych, jak i zarządu przedsiębiorstwa.


KABA b+

Oprogramowanie komunikacyjne KABA b+ dostarcza możliwości integrowania różnych aplikacji, transmisji danych pomiędzy urządzeniami rejestrującymi, samodzielnymi terminalami a innymi aplikacjami;

  • Programowanie ekranów terminali
  • Wymiana danych przez pliki
  • Wymiana danych między aplikacją obcą a terminalami
  • Łatwa konfiguracja połączeń
  • Automatyczne zabezpieczenia przed utratą danych

więcej informacji