STREFA WIEDZY

REJESTRACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH OPROGRAMOWANIE


KABA B-COMM ERP

Oprogramowanie komunikacyjne pomiędzy urządzeniami rejestrującymi, samodzielnymi terminalami, a bazą danych SAP (link do pliku b-comm ERP - SFDC_en_pl.pdf);

 • Kontrola procesów produkcyjnych
 • Programowanie ekranów terminali
 • Komunikacja z urządzeń do bazy SAP
 • Prezentacja danych z bazy SAP dedykowanych dla pracownika
 • Podział czasu pracy wielozadaniowej
 • Osobne raportowanie rozliczeń ilościowych i czasowych

więcej informacji


KABA b+

Oprogramowanie komunikacyjne KABA b+ pomiędzy urządzeniami rejestrującymi, samodzielnymi terminalami a innymi aplikacjami;

 • Programowanie ekranów terminali
 • Wymiana danych przez pliki
 • Wymiana danych między aplikacją obcą a terminalami
 • Łatwa konfiguracja połączeń
 • Automatyczne zabezpieczenia przed utratą danych

więcej informacji