Rejestracja Procesów Produkcyjnych

Łatwa dwustronna transmisja danych do różnych aplikacji wspomagających zarządzanie.

Rejestracja Procesów Produkcyjnych

Rejestracja danych i procesów produkcyjnych w następujących modułach oprogramowania SAP:

  • PS Project System – System Projektowy
  • PP Production Planning – Planowanie Produkcji
  • PM / CS Plant Maintenance / Customer Service – Utrzymanie i Konserwacja
  • QM Quality System – Zarządzanie Jakością
  • MM Worehouse – Gospodarka Magazynowa