Rejestracja Czasu Pracy

Czas to pieniądz – w szczególności nadgodziny

Rejestracja Czasu Pracy

  • Implementacja umów indywidualnych i zbiorowych;
  • Możliwość ponownego przeliczania czasu pracy w przypadkach szczególnych;
  • Efektywny tryb pracy dla Managera HR; różnorodność opcji dla czasu flexi time, łatwa wymiana danych między aplikacjami w obszarze KADR
  • Bilans urlopowy na telefonie komórkowym